Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
w Mogilnieto:
- 2 piekarnie – Mogilno i Gębice,
- ciastkarnia,
- stacja obsługi samochodów,
- stolarnia,
- składnica drewna,
- 2 magazyny ze sprzedażą nawozów, materiałów budowlanych, pasz, opału - Mogilno i Gębice,
- 2 punkty skupu zbóż i rzepaku - Mogilno i Gębice,
- 5 sklepów detalicznych, - stoisko w POLOMARKET – Mogilno.
Spółdzielnia wynajmuje również budynki i pomieszczenia magazynowe, handlowe, gastronomiczne.
W miesiącu lutym 2014 roku. w ramach promocji GS zorganizowaliśmy pokazy dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy